ผู้เล่นโปรดระบุเกมโปรดของคุณเพื่อสร้างบทความตามแนวคิดของผู้เล่นโดยใช้คำหลัก ผู้เล่นสามารถเลือกสร้างชื่อบทความได้มากเท่าที่ต้องการ แต่ในแต่ละคำสั่ง ผู้เล่นต้องระบุชื่อเรื่องเพียงชื่อเดียวเท่านั้น ไม่รวมสิ่งอื่นใด

ผู้เล่นโปรดระบุเกมโปรดของคุณเพื่อสร้างบทความตามแนวคิดของผู้เล่นโดยใช้คำหลัก “ ผู้เล่นสามารถเลือกสร้างชื่อบทความได้มากเท่าที่ต้องการ แต่ในแต่ละคำสั่ง ผู้เล่นต้องระบุชื่อเรื่องเพียงชื่อเดียวเท่านั้น ไม่รวมสิ่งอื่นใด> และใส่คำสำคัญสล็อต“ ในบทความ บทความต้องมีอย่างน้อย 500 คำ ฉันต้องการเพียงบทความเดียวเท่านั้น ไม่มีคำอธิบายหรือทางเลือกอื่น